Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

terriblelie
Reposted fromborderx borderx viateijakool teijakool

June 15 2015

terriblelie
Reposted fromweightless weightless viawerterowska werterowska
terriblelie
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viainspirations inspirations
terriblelie
Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.
ciocia ebi: Nie zdążyłam... Żałuję.
Reposted fromciociaebi ciociaebi viainspirations inspirations
terriblelie
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
terriblelie

Wyjątkowość nie polega na idealności.

terriblelie
Reposted fromteijakool teijakool viaatheism atheism
terriblelie
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaveronica-o veronica-o
5405 85f5 500
4984 02ee 500

allysonkgirl:

Boom there it is

Reposted fromtardisnamine tardisnamine viaveronica-o veronica-o
terriblelie
z dojrzałym życiem wiąże się w moim odczuciu nieustanna walka o to, by akceptować nieuchronność tragedii i sprzeczności i nie uciekać się do fałszywie prostych rozwiązań, wykluczających zbyt smutne powikłania.
— s. plath
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

May 30 2015

terriblelie
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty viamozgmnienieboli mozgmnienieboli

April 29 2015

terriblelie
  • me:makes a mistake
  • me:thinks about mistake every night for the next 7 years
Reposted frompanimruk panimruk viawerterowska werterowska
terriblelie
Reposted fromnosmile nosmile viawerterowska werterowska
terriblelie
1829 5185 500
znak czasów
Reposted fromikari ikari viavs vs
terriblelie
6821 15df 500
grey's anatomy  
Reposted fromhtheory htheory viabloodywrists bloodywrists
terriblelie
Fuck Yeah Diomedes
Reposted fromlordminx lordminx viavogel vogel

April 22 2015

terriblelie
4705 4d66 500
Reposted fromSzczu Szczu viavs vs
terriblelie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl